Portal med guden Ptah og gudinderne Hathor og Sakhmet