Torsdag på taget – Opera, østers og bobler 

Rooftop Thursday – Opera, Oysters and Bubbles

/ 08. August 2024
5:30 PM - 8:30 PM

Experience something extraordinary when the French soprano Fanny Soyer and accordionist Adam Ørvad preview the Copenhagen Opera Festival with a mini-concert on the Glyptoteket’s rooftop terrace. Be uplifted by exquisite opera tunes, with classical arias from the world of opera personally selected by the duo. 

Få en oplevelse ud over det sædvanlige, når den franske sopran Fanny Soyer og akkordionist Adam Ørvad tager forskud på Copenhagen Opera Festival med en minikoncert på Glyptotekets tagterrasse. Bliv ført højt til vejrs af udsøgte operatoner, med klassiske arier fra operaens verden, personligt udvalgt af duoen. Mens du nyder tonerne, har museets café sørget for østers, bobler og sejt hvedebrød med pisket smør. Det hele opleves med udsigt over Tivoli og byens tage.   I er velkomne fra kl. 17.30, hvor vi serverer østers, bobler og brød. Koncerten starter kl. 18.30 og varer ca. 15 minutter.   Arrangementet præsenteres i samarbejde med Copenhagen Opera Festival.  Praktisk info I tilfælde af regnvejr, rykkes arrangementet ned under palmerne i Vinterhaven. Der er et begrænset antal stole, så forbered dig på at nyde arrangementet stående eller siddende på trapper.  Med i billetten får du Entré til museet, der gælder til alle udstillinger hele dagen (vejl. pris 125 kr.)  15 min. open air, opera koncert 3 stk. østers pr. pers. Brød og smør Et glas Champagne eller alkoholfrit alternativ pr. pers.  Billetter refunderes ikke, men må gerne gives videre.  Hvornår Du er velkommen på terrassen fra kl. 17.30. Koncerten begynder kl. 18.30 Hvor Glyptotekets tagterrasse. OBS. I tilfælde af regnvejr rykkes torsdagsbaren ned under palmerne i Vinterhaven. Om Torsdag på taget  Torsdag på taget er Glyptotekets sommerbar. Her er åbent hver torsdag sommeren over. Nogle dage er der særprogram, der kræver særbillet. Andre dage kan du droppe ind, når det passer dig til en kølig drink og lidt sprøde snacks.  Husk at du har gratis adgang til museet hele dagen, hvor du ud over vores faste samling, blandt andet kan opleve særudstillingerne Efter naturen – Josefine Klougart genlæser Glyptotekets malerier, Kai Nielsen og den internationale kunstnerduo Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme.  Find det fulde program i Glyptotekets kalender.  Billet  Årskortholder: 235 kr.  Under 27 år/studerende: 310 kr.  Almindelig billet: 360 kr.  Køb billet (indsæt billetlink)  Køb dit årskort her, hvis du ikke allerede har et her.  Billetter refunderes ikke, men må gerne gives videre.  Adgangsforhold  Der er elevator op til tagterrassen, men der er yderligere ti trin op til baren. Arrangementet er som udgangspunkt stående, og der er kun begrænsede antal siddepladser på tagterrassen.  Info om tilgængelighed med kørestol, ledsagerordning osv. findes her.  Torsdagsret i caféen Hver torsdag serverer museet café Picnic en velkomponeret torsdagsret, som kan nydes i cafeen ved Vinterhaven. Se menu m.v. her. Har du spørgsmål til menuen, kontakt: picnic@glyptoteket.dk  

While you enjoy the melodies, the museum’s café has prepared oysters, bubbles, and artisan bread with whipped butter. All of this is experienced with a view over Tivoli and the rooftops of the city. 

You are welcome from 5:30 PM, where we will serve oysters, bubbles, and bread. The concert starts at 6:30 PM and lasts approximately 15 minutes. 

The event is presented in collaboration with the Copenhagen Opera Festival. 

Buy ticket.

Practical Information
In case of rain, the event will be moved under the palm trees in the Winter Garden. There is a limited number of chairs, so be prepared to enjoy the event standing or sitting on stairs.  

Included in the ticket 

  • Admission to the museum, valid for all exhibitions all day (price 125 DKK) 
  • 15-minute open-air opera concert 
  • 3 pieces of oysters per person 
  • Bread and butter 
  • A glass of Champagne or non-alcoholic alternative per person 
  • Tickets are non-refundable but can be transferred to others. 

When
You are welcome on the terrace from 5:30 PM. The concert begins at 6:30 PM. 

Where
Glyptoteket’s rooftop terrace. Note: In case of rain, the Rooftop Thursdays will be moved inside to the Winter Garden. 

About Rooftop Thursdays
Rooftop Thursday is the Glyptoteket’s summer bar. It’s open every Thursday throughout the summer. Some Thursdays feature special programs that require separate tickets. On other days, you can drop in whenever you like for a cool drink and some crispy snacks. 

Remember, you have free access to the museum all day, where in addition to our permanent collection, you can experience special exhibitions such as “After Nature – Josefine Klougart Revisits Glyptoteket’s Paintings,” “Kai Nielsen – Born of Everyday Life,” and from June 14th, the international artist duo Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme. Find the full program in the Glyptoteket’s calendar. 

Ticket
Annual pass holder: 235 DKK
Under 27 years/student: 265 DKK
Regular ticket: 360 DKK 

Buy ticket via Billetto here.
Purchase your annual pass here if you don’t already have one.
Tickets are non-refundable but can be transferred to others. 

Access Conditions
There is an elevator up to the rooftop terrace, but there are an additional ten steps to the bar. The event is primarily standing, and there are only a limited number of seats on the rooftop terrace. Information on accessibility with wheelchairs, companion scheme, etc. can be found here. 

Thursday Dish in the Café
Every Thursday, the museum’s café, Picnic, serves a well-composed Thursday dish that can be enjoyed in the café by the Winter Garden. See menu etc. here.

If you have any questions about the menu, contact: picnic@glyptoteket.dk 

Exhibitions

The Glyptotek's exhibitions present artworks and cultural-historical objects.

Season Ticket

Buy your season ticket here and get free admission to an oasis in the middle of Copenhagen.

Café

Enjoy a delicious lunch at Picnic overlooking the Glyptotek's beautiful Winter Garden.